SPONSORER/ GIVARE/ BIDRAG    
 
Sälens Fjällbotaniska Vänner - en ideell förening vars verksamhet bygger på ideelt arbete, gåvor, bidrag och sponsring.
Uppbyggnaden och driften av Sälen Botaniska är helt beroende av de ideella krafterna och arbetet från medlemmarna i den ideella föreningen, Sälens Fjällbotaniska Vänner.
De finansiella förutsättningarna för Föreningen bygger på sponsorer, givare samt bidrag och stöd.
    
      
     
 
Aktuellt behov
Under 2020/2021 erhöll föreningen betydande material-sponsring från ett par lokala företag som möjliggjorde igångsättandet av Sälen Botaniska.
Fortsatt finansiellt stöd, material och gåvor är dock en förutsättning för att utveckla Sälen Botaniska och för att kunna realisera Föreningens ändamål.
Nedan listas några områden och exempel som vi nu söker sponsorer, givare, stöd och samarbete till:
1. Kontantbidrag (alltid behövligt)
2. Gärdsgård, för att rama in trädgården behövs på några få ställen gärdsgård.
3. Investeringar (växtskyltar, infoskyltar, elektronisk besöksräknare, IBC-tank för vatten, mindre arbetsbarack/bod, bänkar/soffor i Trädgården mm)
4. Marknadsföring ( skyltar, vepor, trycksaker, affischer mm)
5. Samarbete/ Aktiviteter ( sprida info om Trädgården och verksamheten, möjlighet och plats till presentationsmaterial)
6. Föreningen ( möteslokal, bokföring, sköta hemsida o sociala nätverk)

Större investeringsprojekt som kräver sponsorer och ekonomiskt stöd är bla:
A. Växtskyltar i aluminium.
B. Informationstavlor och skyltar
C. Naturstig med informationstavlor.
D. Gärdsgårdar, tre mindre avsnitt
E. Timmrad förvaringsbod.
F. IT/Digitaliserings-projekt

 
Upplägg /Kontakt
Kontaktperson för sponsorer, givare, bidrag och stöd är Kassören, se fliken Kontakter.
 
Hur ett sponsor-, givar- eller stöd-upplägg ser ut och hur det avtalas är unikt i varje fall. Föreningen kan erbjuda exponering på anslagstavlor, hemsida, odlingsområde, växter, på den utrustning som är aktuell eller annat sätt. Vidare kan Föreningen arrangera aktiviteter, föredrag, utbildning mm för anställda och/eller kunder. Föreningen kan också erbjuda att använda sponsringen/gåvan/stödet i givarens egen marknadsföring och då även Föreningens namn o logotype.
Alla avtal och samarbetspartners skall givetvis ha ett natur- och hållbarhets-tänk som stämmer överens med Föreningens syfte och mål.
 
Frivillig Entréavgift
Sälens Botaniska är inget slutet område utan ingår i allemansrätten. Föreningen har dock valt att informera om att en frivillig entréavgift eller bidrag uppskattas, se mer under fliken Trädgård.
 
Medlemskap
Föreningen har en mycket låg medlemsavgift för att på så sätt erbjuda medlemsskap för både aktiva och passiva medlemmar. Det är viktigt för Föreningen att ha många medlemmar för att på så sätt få många "ambassadörer" för Sälen Botaniska.
 
Stödjande Organisationer
Organisationer och institutioner som genom ett stödjande medlemskap vill stärka Sälens Fjällbotaniska Vänner har möjlighet till detta. Avgiften sätts individuellt i ett avtal med Föreningen.
 
Sponsorer
Det traditionella sättet att finansiera en ideell förening är genom sponsorupplägg med näringslivets företag. Här tecknas ett sponsoravtal med klargörande vilka åtaganden sponsorn tar och vilken motprestation Föreningen ger.
 
Företags Gåvor / Stöd
Framför allt i uppstarten av Sälen Botaniska finns ett stort behov av gåvor och stöd som kan vara material, maskinhjälp, arbetsinsats etc. Önskar givaren att gåvan/stödet går till en specifik verksamhet eller projekt tecknas avtal om detta.
 
Privata Gåvor
Gåvor och donationer från privata personer mottages tacksamt. Vid större gåvor/donationer kan givaren och föreningen teckna avtal om hur gåvan/donationen skall användas, fonderas och till vilken verksamhet eller projekt den skall användas till.
Mindre gåvor eller om givaren vill vara anonym så kan man Swish:a eller sätta in gåvan på Bg. Ange "Gåva".
En givare har alltid möjlighet att genom kontakt med Kassören få ett omnämnande på hemsida eller vid större gåva med omnämnande i Trädgården.
 
Bidrag- Stat o Kommun
Föreningen undersöker och ansöker givetvis om olika bidragsmöjligheter från stat och kommun.
 
 
 
 
 
 
Click HERE to return to the Homepage.
 
SPONSORER
 
Fiskarhedens Trävaru AB
Fiskarhedens, lokalt familjebolag som är ett av Europas ledande sågverk. Malung-Sälens största privata arbetsgivare. Sponsrar med bla spång-virke. Klicka på bilden för mer information.
 
Gudmundssons Kross & Åkeri AB
Gudmundssons, lokalt bolag sedan 1920. Störst i Sälen på grus och snöröjning. Sponsrar med bla grus. Klicka på bilden för mer information
 
Nordisk Lantbruksimport AB
Noli, ett familje-Dala-bolag i Siljansnäs inom lantbruksmaskiner. Bidrar med sponsring till de maskinresurser som krävs för anläggningen av Trädgården, bla Kompakttraktorn Solis 26. Klicka på bilden för mer information.
 
Sälens Bygg & Järn
Sälens Bygg, lokal bygg- och järn-handel. Stort sortiment, kunskap, service och goda råd. Sponsrar med spik, skruv, utrustning, transporter mm. Klicka på bilden för mer information.
 
Lima Bilfrakt
Lima Bilfrakt, lokalt fraktbolag med hela Europa som arbetsområde. Sponsrar med transporter mm. Klicka på bilden för mer information 
 
Igloostar AB
Igloostar AB- ett mark-och utvecklings-bolag med fokus på naturnära verksamhet i Sälen. Sponsrar långsiktigt för att utveckla Sälen Botaniska.
 
ICA Toppen
ICA Toppen, privatägd ICA butik vid Högfjällshotellet med allt som behövs för en vistelse på fjället. Sponsrar ekonomiskt med inriktning att öka barn/ungdomars botaniska intresse.Klicka på bilden för mer information.
 
Byggoteknik
Byggoteknik har konstruerat vår besöksräknare. Byggoteknik har många olika besöksräknare, levererar bla många räknare till Skistar för räkning av skidåkare och cyklister.Klicka på bilden för mer information.
 
 
GIVARE - Gåvor/Stöd
 
Givare
 
 
PRIVATA GÅVOR
 
Familjen Petersson
Upplåter mark för Sälen Botaniska
 
Givare
 
 
BIDRAG- Stat/Kommun
 
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna upplåter del av Södra Kungsleden för transporter till Sälen Botaniska samt har konstruktivt rådgivit och bistått i tillståndsgivningen för verksamheten.
 
Bidrag